จัดอันดับธุรกิจเทคโนโลยี ทางออกแหล่งทุนเพื่อภาคอุตสาหกรรม

จัดอันดับธุรกิจเทคโนโลยี ทางออกแหล่งทุนเพื่อภาคอุตสาหกรรม

19 Jun 2019, 13:00 - 16:00

ROOM MR220
Language:
Thai (Thailand)

Organized by National Science and Technology Development Agency (NSTDA)                        

Location 
MR217, 2nd Floor, BITEC, Bangkok

For more information please contact 
Chadchadaporn Sankaw
086 793 2716

* Seminar will be conducted in Thai

Pre-Registration Click here

We use cookies to operate this website and to improve its usability. Full details of what cookies are, why we use them and how you can manage them can be found by reading our Privacy & Cookies page. Please note that by using this site you are consenting to the use of cookies.