Manufacturing Expo Logo
21 - 24 มิถุนายน 2566

    

เจาะลึก 5 เทรนด์หลักเพื่อ “GROWTH” ที่ยั่งยืน

04 February 2022

ในปี 2022 โจทย์สำคัญที่ทุกประเทศให้ความสนใจคือการเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจรวมถึงวางรากฐานให้การเติบโตขั้นถัดไปอย่างยั่งยืนหลังสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 เริ่มคลี่คลายหนึ่งในแนวคิดที่น่าสนใจและนักอุตสาหกรรมสามารถนำมาใช้คือเทรนด์การพัฒนา 5 ข้อ ภายใต้หลักคิด G-RO-W-T-H ที่นำเสนอโดยกรุงไทยคอมพาส*

G-Green economy

ทั่วโลกจะให้ความสำคัญกับการลดโลกร้อน ผ่านนโยบาย Carbon neutrality/Net Zero Emission มากขึ้น ประเทศไทยก็เพิ่งประกาศเป้าหมาย Carbon Neutrality ภายในปี 2050 และ Net Zero Emission ภายในปี 2065 ซึ่งผู้ผลิตที่ต้องการเติบโตควรรีบศึกษาและปรับเปลี่ยนเทคโนโลยี พลังงานทางเลือก วัตถุดิบ รวมถึงแนวทางการผลิตให้สอดคล้องกับนโยบายเหล่านี้ทั้งของรัฐบาลไทยและรัฐบาลของประเทศคู่ค้าในระดับสากล

RO-Re-Opening

กรุงไทยคอมพาสวิเคราะห์ว่านักท่องเที่ยวชาวจีนอาจเริ่มเดินทางออกนอกประเทศได้ในปลายปี 2022 ดังนั้นภาคธุรกิจควรปรับตัวสู่การท่องเที่ยวเชิงคุณภาพเพื่อรองรับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เช่นการท่องเที่ยวแบบบริการทางการแพทย์และส่งเสริมสุขภาพ ที่สอดรับกับแนวทางการผลักดันเศรษฐกิจไทยในแบบ S-curve และ New S-curve เพื่อต่อยอดสู่การเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ในภูมิภาค (Medical Hub)

W-Work and Workforce

การระบาดของโควิด COVID-19 ก่อให้เกิดวิกฤตการจ้างงาน และต่อเนื่องมาถึงการลาออกครั้งใหญ่ (The Great Resignation) ซึ่งกรุงไทยคอมพาสเสนอว่าองค์กรควรปรับรูปแบบการทำงานให้เข้ากับสังคมนิวนอร์มอล มีการคำนึงถึงความปลอดภัยของพนักงาน ส่งเสริมการพัฒนาทักษะบุคลากร โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านดิจิทัลเพื่อให้เป็นแรงสำคัญในการร่วมกันสร้างความเข้มแข็งให้บริษัทในอนาคต

T-Technology driven

เทคโนโลยีในปัจจุบันมีการเติบโตอย่างก้าวกระโดด และเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับภาคอุตสาหกรรมในการสร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่ง ตัวอย่างของเทคโนโลยีที่ผู้ผลิตควรรีบศึกษาและปรับใช้ คือ Industrial Internet of Things (IIoT), quantum computing, blockchain, cloud computing, AI เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันมีหลายหน่วยงานที่ให้คำปรึกษาหรือทุนที่ภาคการผลิตสามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือได้

H-Health

มีการวิเคราะห์ว่าโควิด-19 อาจกลายเป็นโรคประจำถิ่นที่ลดความรุนแรงลง ซึ่งจะส่งผลให้เทรนด์การดูแลสุขภาพด้วยตนเองผ่านเครื่องมือตรวจที่ผ่านมาตรฐานได้รับความนิยมมากขึ้น และส่งเสริมความนิยมในการตรวจสุขภาพเสมือนจริง (virtual health visit) 

และบริการทางการแพทย์ผ่านแอปพลิเคชั่นหรืออินเทอร์เน็ต (Telehealth)

*ที่มา: กรุงไทยคอมพาส

วิกฤตนำมาซึ่งการปรับตัวเพื่อเติบโตในก้าวต่อไป รับทราบข้อมูลที่มีประโยชน์เหล่านี้ รวมถึงเทคโนโลยีอัจฉริยะ พันธมิตรทางธุรกิจในภูมิภาค และกิจกรรมเพื่อส่งเสริมธุรกิจของคุณได้ที่

“แมนูแฟกเจอริ่ง เอ็กซ์โป 2022” เพื่อรับมือกับความท้าทาย และพร้อมแข่งขันได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ มาร่วมกันเสริมแต้มพลังในโลกยุคใหม่ร่วมกันกับเรา!