Manufacturing Expo Logo
21 - 24 มิถุนายน 2566

ข้อมูลงาน

เพื่อรับมือกับความท้าทาย อุตสาหกรรมการผลิตและสนับสนุนจำเป็นต้องเสริมพลังเพื่อการเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ “แมนูแฟกเจอริ่ง เอ็กซ์โป 2023” จะส่งมอบพลังที่คู่ควรให้แก่นักอุตสาหกรรมในรูปแบบของเครื่องจักรและโซลูชั่นเพื่อการผลิตใหม่ล่าสุดจากกว่า 1,000 แบรนด์จาก 30 ประเทศ  ประกอบด้วยมหกรรมเฉพาะทางระดับนานาชาติถึง 5 งานเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ การผลิตพลาสติก การผลิตแม่พิมพ์และการขึ้นรูป ระบบอัตโนมัติเพื่อการผลิต และการชุบเคลือบพื้นผิวสำหรับชิ้นส่วนอุตสาหกรรม “แมนูแฟกเจอริ่ง เอ็กซ์โป 2023” จะเป็นมหกรรมเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิตที่มีความครบครันที่สุดในอาเซียน ด้วยผู้เข้าร่วมงานกว่า 50,000 รายที่จะมาร่วมกันสร้างเครือข่ายทางการค้า ค้นพบ และเติมพลังด้วยองค์ความรู้ใหม่ผ่านการสัมมนา สร้างเสริมเครือข่ายพันธมิตร และกิจกรรมอื่นอีกมาก 

มหกรรมเพื่ออุตสาหกรรมการผลิตและสนับสนุนชั้นนำระดับอาเซียน

แมนูแฟกเจอริ่ง เอ็กซ์โป ประกอบไปด้วยงานแสดงเทคโนโลยีเฉพาะทางห้างานดังนี้:

อินเตอร์พลาส ไทยแลนด์ 2023

งานแสดงเครื่องจักร เทคโนโลยี สารเคมี และวัตถุดิบเพื่อการผลิตพลาสติกที่ครบครันที่สุดในอาเซียน ครั้งที่ 30

อินเตอร์โมลด์ไทยแลนด์ 2023

งานแสดงเทคโนโลยีการผลิตแม่พิมพ์และชิ้นส่วนแม่พิมพ์ ที่ครบครันที่สุดในอาเซียน ครั้งที่ 29

ออโตโมทีฟ แมนูแฟกเจอริ่ง 2023

งานแสดงเพื่อการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ครบวงจร ที่ครบครันที่สุดในอาเซียน ครั้งที่ 18

เซอร์เฟซ แอนด์ โค๊ตติ้ง 2023

เทคโนโลยี วัสดุ และอุปกรณ์การเตรียมพื้นผิวโลหะ การทาสี และการเคลือบผิวที่ครบครันที่สุดในอาเซียน ครั้งที่ 9

แอสเซมบลี & ออโตเมชั่น เทคโนโลยี 2023

งานแสดงเทคโนโลยีระบบ และโซลูชั่นเพื่อสายการผลิตอัตโนมัติ ที่ครบครันที่สุดในอาเซียน ครั้งที่ 22

พร้อมส่วนแสดงพิเศษ

งานแสดงเครื่องจักร เทคโนโลยีด้านหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติสำหรับภาคการบริการที่ครบครันที่สุดในอาเซียน

และจัดร่วมกับงานแสดงเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการผลิตอิเล็กทรอนิกส์และการบริหารจัดการในโรงงานอุตสาหกรรม:

เนปคอนไทยแลนด์  2023

เทคโนโลยีการประกอบ การตรวจวัด และการทดสอบสำหรับการผลิตอิเล็กทรอนิกส์ อันดับหนึ่งในอาเซียน ครั้งที่ 21

แฟ็กเทค 2023

งานแสดงด้านระบบและเทคโนโลยีการก่อสร้าง ดูแลรักษา และบริหารจัดการโรงงาน งานเดียวในอาเซียน ครั้งที่ 2

หมายเหตุ

“Manufacturing Expo” เป็นงานสำหรับการเจรจาธุรกิจ ผู้เข้าชมงานต้องแต่งกายสุภาพ สวมกางเกงขายาว หรือกระโปรง และรองเท้าหุ้มส้นเท่านั้น ไม่อนุญาตเยาวชนอายุต่ำกว่า 15 ปีให้เข้าชมงาน ผู้จัดงานสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธให้ผู้หนึ่งผู้ใดเข้าชมงานได้ โดยไม่ต้องแจ้งเหตุผล