Manufacturing Expo Logo
21 - 24 มิถุนายน 2566

ข้อมูลงาน

เพื่อรับมือกับความท้าทาย อุตสาหกรรมการผลิตและสนับสนุนจำเป็นต้องเสริมพลังเพื่อการเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ “แมนูแฟกเจอริ่ง เอ็กซ์โป 2022” จะส่งมอบพลังที่คู่ควรให้แก่นักอุตสาหกรรมในรูปแบบของเครื่องจักรและโซลูชั่นเพื่อการผลิตใหม่ล่าสุดจากกว่า 1,000 แบรนด์จาก 30 ประเทศ ภายใต้แนวคิด “Power Up” และประกอบด้วยมหกรรมเฉพาะทางระดับนานาชาติถึงห้างานเพื่อส่งเสริมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ การผลิตพลาสติก การผลิตแม่พิมพ์และการขึ้นรูป ระบบอัตโนมัติเพื่อการผลิต และการชุบเคลือบพื้นผิวสำหรับชิ้นส่วนอุตสาหกรรม “แมนูแฟกเจอริ่ง เอ็กซ์โป 2022” จะเป็นมหกรรมเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิตที่มีความครบครันที่สุดในอาเซียน ด้วยผู้เข้าร่วมงานกว่า 50,000 รายที่จะมาร่วมกันสร้างเครือข่ายทางการค้า ค้นพบ และเติมพลังด้วยองค์ความรู้ใหม่ผ่านการสัมมนา กิจกรรมสร้างเสริมเครือข่ายพันธมิตร และกิจกรรมอื่นอีกมาก มาร่วมกันเสริมเพิ่มพลังใหม่ของคุณได้ที่งาน “แมนูแฟกเจอริ่ง เอ็กซ์โป 2022”

มหกรรมเพื่ออุตสาหกรรมการผลิตและสนับสนุนชั้นนำระดับอาเซียน

แมนูแฟกเจอริ่ง เอ็กซ์โป ประกอบไปด้วยงานแสดงเทคโนโลยีเฉพาะทางห้างานดังนี้:

อินเตอร์พลาส ไทยแลนด์ 2022

งานแสดงเครื่องจักร เทคโนโลยี สารเคมี และวัตถุดิบเพื่อการผลิตพลาสติกที่ครบครันที่สุดในอาเซียน ครั้งที่ 29

อินเตอร์โมลด์ไทยแลนด์ 2022

งานแสดงเทคโนโลยีการผลิตแม่พิมพ์และชิ้นส่วนแม่พิมพ์ ที่ครบครันที่สุดในอาเซียน ครั้งที่ 28

ออโตโมทีฟ แมนูแฟกเจอริ่ง 2022

งานแสดงเพื่อการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ครบวงจร ที่ครบครันที่สุดในอาเซียน ครั้งที่ 17

เซอร์เฟซ แอนด์ โค๊ตติ้ง 2022

เทคโนโลยี วัสดุ และอุปกรณ์การเตรียมพื้นผิวโลหะ การทาสี และการเคลือบผิวที่ครบครันที่สุดในอาเซียน ครั้งที่ 8

แอสเซมบลี & ออโตเมชั่น เทคโนโลยี 2022

งานแสดงเทคโนโลยีระบบ และโซลูชั่นเพื่อสายการผลิตอัตโนมัติ ที่ครบครันที่สุดในอาเซียน ครั้งที่ 21

พร้อมส่วนแสดงพิเศษ

งานแสดงเครื่องจักร เทคโนโลยีด้านหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติสำหรับภาคการบริการที่ครบครันที่สุดในอาเซียน

และจัดร่วมกับงานแสดงเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการผลิตอิเล็กทรอนิกส์และการบริหารจัดการในโรงงานอุตสาหกรรม:

เนปคอนไทยแลนด์  2022

 เทคโนโลยีการประกอบ การตรวจวัด และการทดสอบสำหรับการผลิตอิเล็กทรอนิกส์ อันดับหนึ่งในอาเซียน

แฟ็กเทค 2022

 งานแสดงด้านระบบและเทคโนโลยีการก่อสร้าง ดูแลรักษา และบริหารจัดการโรงงาน งานเดียวในอาเซียน

หมายเหตุ

“Manufacturing Expo” เป็นงานสำหรับการเจรจาธุรกิจ ผู้เข้าชมงานต้องแต่งกายสุภาพ สวมกางเกงขายาว หรือกระโปรง และรองเท้าหุ้มส้นเท่านั้น ไม่อนุญาตเยาวชนอายุต่ำกว่า 15 ปีให้เข้าชมงาน ผู้จัดงานสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธให้ผู้หนึ่งผู้ใดเข้าชมงานได้ โดยไม่ต้องแจ้งเหตุผล