Manufacturing Expo Logo
18 - 21 มิถุนายน 2568

ข้อมูลงาน

  กลับมาอีกครั้ง!

มหกรรมเพื่ออุตสาหกรรมการผลิตและสนับสนุนชั้นนำแห่งอาเซียน

“แมนูแฟกเจอริ่ง เอ็กซ์โป 2024” คือมหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมการผลิตและอุตสาหกรรมสนับสนุนชั้นนำแห่งอาเซียน ประกอบด้วยงานแสดงเทคโนโลยีเฉพาะทาง 7 งาน ซึ่งจะส่งเสริมนักอุตสาหกรรมกว่า 95,000 รายจากหลากหลายภาคส่วนอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมที่สุด ไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตที่เหนือชั้น การปรับเปลี่ยนสู่ดิจิทัล และการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนให้เป็นศูนย์อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านสุดยอดเทคโนโลยีและบริการล้ำสมัยจากกว่า 2,000 แบรนด์จาก 30 ประเทศ และส่งเสริมศักยภาพของภาคการผลิตให้พร้อมรับมือกับความท้าทายของโลกยุคใหม่อย่างสมบูรณ์แบบ

มหกรรมเพื่ออุตสาหกรรมการผลิตและสนับสนุนชั้นนำระดับอาเซียน

แมนูแฟกเจอริ่ง เอ็กซ์โป ประกอบไปด้วยงานแสดงเทคโนโลยีเฉพาะทางทั้งเจ็ดงานดังนี้:

แอสเซมบลี & ออโตเมชั่น เทคโนโลยี 2025

งานแสดงเทคโนโลยีระบบ และโซลูชั่นเพื่อสายการผลิตอัตโนมัติ ที่ครบครันที่สุดในอาเซียน ครั้งที่ 24

ออโตโมทีฟ แมนูแฟกเจอริ่ง 2025

งานแสดงเทคโนโลยีเพื่อการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ครบวงจร ที่ครบครันที่สุดในอาเซียน ครั้งที่ 20

แฟ็กเทค 2025

งานแสดงด้านระบบเทคโนโลยีการก่อสร้าง ดูแลรักษา และบริหารจัดการโรงงาน งานเดียวในอาเซียน ครั้งที่ 4

อินเตอร์โมลด์ ไทยแลนด์ 2025

งานแสดงเทคโนโลยีการผลิตแม่พิมพ์

และชิ้นส่วนแม่พิมพ์ ที่ครบครันที่สุดในอาเซียนครั้งที่ 31

อินเตอร์พลาส ไทยแลนด์ 2025

งานแสดงเครื่องจักร เทคโนโลยี สารเคมี และวัตถุดิบเพื่อการผลิตพลาสติกที่ครบครันที่สุดในอาเซียน ครั้งที่ 32

เนปคอน ไทยแลนด์ 2025

งานแสดงเทคโนโลยีเพื่อการประกอบ การวัด และการทดสอบคุณภาพเพื่ออุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อันดับหนึ่งแห่งอาเซียน

ครั้งที่ 23

เซอร์เฟซ แอนด์ โค๊ตติ้ง 2025

งานแสดงเทคโนโลยี วัสดุ และอุปกรณ์การเตรียมพื้นผิวโลหะ การทาสี และการเคลือบผิวที่ครบครันที่สุดในอาเซียน ครั้งที่ 11

หมายเหตุ

“Manufacturing Expo” เป็นงานสำหรับการเจรจาธุรกิจ ผู้เข้าชมงานต้องแต่งกายสุภาพ สวมกางเกงขายาว หรือกระโปรง และรองเท้าหุ้มส้นเท่านั้น ไม่อนุญาตเยาวชนอายุต่ำกว่า 15 ปีให้เข้าชมงาน ผู้จัดงานสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธให้ผู้หนึ่งผู้ใดเข้าชมงานได้ โดยไม่ต้องแจ้งเหตุผล