Manufacturing Expo Logo
21 - 24 มิถุนายน 2566

ติดต่อเรา

สำหรับผู้ชมงาน

กรุณาติดต่อศูนย์บริการลูกค้า กรุณาติดต่อศูนย์บริการลูกค้า อาร์เอ็กซ์ เทรดเด็กซ์:

T. 02 686 7222

F. +66 2686 7266

E. contactcenter@rxtradex.com

สำหรับการสำรองพื้นที่

กรุณาติดต่อ

คุณ เปรมฤดี | T. 02 686 7320

E. manufacturing-expo@rxtradex.com

สำหรับสื่อพันธมิตร

กรุณาติดต่อ
คุณณิชาพร ศิริสหวัฒน์| 
T. 02 686 7220

E. Nichaporn.Sirisahawat@rxtradex.com

หมายเหตุ

“Manufacturing Expo” เป็นงานสำหรับการเจรจาธุรกิจ ผู้เข้าชมงานต้องแต่งกายสุภาพ สวมกางเกงขายาว หรือกระโปรง และรองเท้าหุ้มส้นเท่านั้น ไม่อนุญาตเยาวชนอายุต่ำกว่า 15 ปีให้เข้าชมงาน ผู้จัดงานสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธให้ผู้หนึ่งผู้ใดเข้าชมงานได้ โดยไม่ต้องแจ้งเหตุผล