Manufacturing Expo Logo
19 - 22 มิถุนายน 2567

ติดต่อเรา

สำหรับผู้ชมงาน

กรุณาติดต่อศูนย์บริการลูกค้า กรุณาติดต่อศูนย์บริการลูกค้า อาร์เอ็กซ์ เทรดเด็กซ์:

T. 02 686 7222

E. [email protected]

สำหรับการสำรองพื้นที่

กรุณาติดต่อ

คุณ เปรมฤดี | T. 02 686 7320

E. [email protected]

สำหรับสื่อพันธมิตร

กรุณาติดต่อ

คุณเพียงรวี ปาณศรี | T. 0 2686 7218

E. [email protected]

หมายเหตุ

“Manufacturing Expo” เป็นงานสำหรับการเจรจาธุรกิจ ผู้เข้าชมงานต้องแต่งกายสุภาพ สวมกางเกงขายาว หรือกระโปรง และรองเท้าหุ้มส้นเท่านั้น ไม่อนุญาตเยาวชนอายุต่ำกว่า 15 ปีให้เข้าชมงาน ผู้จัดงานสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธให้ผู้หนึ่งผู้ใดเข้าชมงานได้ โดยไม่ต้องแจ้งเหตุผล