Manufacturing Expo Logo
19 - 22 มิถุนายน 2567

ASEAN's Most Comprehensive Show for Manufacturing and Supporting Industries.


19 มิถุนายน 2567

20 มิถุนายน 2567

21 มิถุนายน 2567

22 มิถุนายน 2567


“แตกต่าง เติมเต็ม เติบโต”

อาร์เอ็กซ์ เทรดเด็กซ์ เชื่อว่าความหลากหลายและแตกต่างทางความคิด วัฒนธรรม และความเป็นปัจเจกบุคคล เป็นพลังอันทรงคุณค่าที่ช่วยขับเคลื่อนการเติบโต งานแสดงสินค้าของเราจึงถูกออกแบบให้เป็นพื้นที่เปิดกว้างให้ผู้ประกอบการ องค์กร และผู้คนจากหลากหลายพื้นเพ ได้เข้าถึงเนื้อหาที่เรานำเสนอได้อย่างเสมอภาค และมีโอกาสแสดงออกทางแนวคิดอันแตกต่างอย่างเท่าเทียม ผ่านกิจกรรมและสื่อต่างๆ ที่งานจัดไว้ให้ ซึ่งจะทำให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเอง ธุรกิจ อุตสาหกรรม และเศรษฐกิจของประเทศไปพร้อมกัน 

Online Sourcing Portal

ค้นหาเครื่องจักรหรือเครื่องมือที่คุณต้องการได้ที่นี่ หากคุณพบสินค้าที่คุณสนใจและต้องการพูดคุยกับผู้จำหน่าย เพียงคลิกที่ปุ่ม “Inquiry” และให้ข้อมูลกับเราไว้ เราจะเชื่อมต่อคุณกับผู้จำหน่ายสินค้านั้น

แมนูแฟกเจอริ่ง เอ็กซ์โป ประกอบไปด้วยงานแสดงเทคโนโลยีเฉพาะทางเจ็ดงานดังนี้:

สื่อพันธมิตร

ส่งเสริมโดย

ติดต่อเรา

สำหรับผู้ชมงาน

 กรุณาติดต่อศูนย์บริการ อาร์เอ็กซ์ เทรดเด็กซ์:

T. 02 686 7222

E. [email protected]

สำหรับการสำรองพื้นที่

กรุณาติดต่อ

คุณ เปรมฤดี | T. 02 686 7320

E. [email protected]

สำหรับสื่อพันธมิตร

กรุณาติดต่อ

คุณเพียงรวี ปาณศรี | T. 02 686 7218

E. [email protected]

Manufacturing Expo

Manufacturing Expo

Manufacturing Expo

me_expo

me_expo

@me_expo

หมายเหตุ

“Manufacturing Expo” เป็นงานสำหรับการเจรจาธุรกิจ ผู้เข้าชมงานต้องแต่งกายสุภาพ สวมกางเกงขายาว หรือกระโปรง และรองเท้าหุ้มส้นเท่านั้น ไม่อนุญาตเยาวชนอายุต่ำกว่า 15 ปีให้เข้าชมงาน ผู้จัดงานสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธให้ผู้หนึ่งผู้ใดเข้าชมงานได้ โดยไม่ต้องแจ้งเหตุผล