Manufacturing Expo Logo
21 - 24 มิถุนายน 2566

“แตกต่าง เติมเต็ม เติบโต”

อาร์เอ็กซ์ เทรดเด็กซ์ เชื่อว่าความหลากหลายและแตกต่างทางความคิด วัฒนธรรม และความเป็นปัจเจกบุคคล เป็นพลังอันทรงคุณค่าที่ช่วยขับเคลื่อนการเติบโต งานแสดงสินค้าของเราจึงถูกออกแบบให้เป็นพื้นที่เปิดกว้างให้ผู้ประกอบการ องค์กร และผู้คนจากหลากหลายพื้นเพ ได้เข้าถึงเนื้อหาที่เรานำเสนอได้อย่างเสมอภาค และมีโอกาสแสดงออกทางแนวคิดอันแตกต่างอย่างเท่าเทียม ผ่านกิจกรรมและสื่อต่างๆ ที่งานจัดไว้ให้ ซึ่งจะทำให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเอง ธุรกิจ อุตสาหกรรม และเศรษฐกิจของประเทศไปพร้อมกัน


ผู้จัดงานแมนูแฟกเจอริ่ง เอ็กซ์โป 2022 

วันที่ 18 กรกฎาคม 2565

ค้นหารายชื่อผู้จัดแสดงสินค้า

ค้นหาสินค้าและเทคโนโลยี

งานสัมมนา

ME Blogs

ส่องบทบาทและความสำคัญของ Metaverse ในอุตสาหกรรมการผลิต

กสายตากำลังจับจ้องไปที่  Metaverse ว่าจะก้าวเข้ามามีบทบาทอย่างไรต่อชีวิตคนเรา โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมที่เป็นเรียลเซ็กเตอร์อย่างอุตสาหกรรมการผลิต หรือโรงงานต่าง ๆ นอกเหนือจากอุตสาหกรรมบันเทิงที่พอจะเป็นภาพชัดเจน  และมักถูกหยิบยกเป็นกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับบทบาทและความสำคัญของ Metaverse อยู่บ่อยครั้ง  

Online Sourcing Portal

ค้นหาเครื่องจักรหรือเครื่องมือที่คุณต้องการได้ที่นี่ หากคุณพบสินค้าที่คุณสนใจและต้องการพูดคุยกับผู้จำหน่าย เพียงคลิกที่ปุ่ม “Inquiry” และให้ข้อมูลกับเราไว้ เราจะเชื่อมต่อคุณกับผู้จำหน่ายสินค้านั้น

ME Spotlight#1

ME Spotlight#2

ME Spotlight#3

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ทีมงานแมนูเฟกเจอริ่ง เอ็กซ์โป นำโดยคุณอาจิณเวท ยศวิริยะพาณิชย์ Exhibition Director เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ "พลิกธุรกิจ SMEs ไทยสู่การผลิตสมัยใหม่ 4.0" จากความร่วมมือของภาครัฐ โดยกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 คุณวราภรณ์ ธรรมจรีย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาร์เอ็กซ์ เทรดเด็กซ์ จำกัด และ คุณพิสิฐ รังสฤษฏ์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสถาบันยานยนต์ ได้ร่วมงานแถลงข่าวพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU)

เมื่อวันอังคารที่ 19 เมษายน 2565 ทางทีมงานบริษัท อาร์เอ็กซ์ เทรดเด็กซ์ นำโดยคุณ อาจิณเวท ยศวิริยะพาณิชย์ Exhibition Director ได้เดินทางเข้าพบ นายจิตรพงศ์ พุ่มสะอาด ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์

เมื่อวันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 ทางทีมงานบริษัท อาร์เอ็กซ์ เทรดเด็กซ์ นำโดยคุณ อาจิณเวท วงศ์ทอง Exhibition Director ได้เดินทางไปพบ นายสมพล ธนาดำรงศักดิ์ นายกสมาคม สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ (TAPMA)

เมื่อวันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2565 ทางทีมงานผู้บริหารบริษัท อาร์เอ็กซ์ เทรดเด็กซ์ นำโดยคุณ อาจิณเวท วงศ์ทอง Exhibition Director ได้เข้าร่วมปรึกษาหารือกับคุณ พิสิฐ รังสฤษฏ์วุฒิกุล ผู้อำนวยการของสถาบันยานยนต์

เมื่อวันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2564 ทางคณะผู้บริหารบริษัท อาร์เอ็กซ์ เทรดเด็กซ์ ได้เข้าพบและร่วมแสดงความขอบคุณ ดร. ชิต เหล่าวัฒนา เนื่องในวาระเกษียณอายุราชการ

แมนูแฟกเจอริ่ง เอ็กซ์โป ประกอบไปด้วยงานแสดงเทคโนโลยีเฉพาะทางห้างานดังนี้:

จัดร่วมกับ

Latest eNewsletter

ส่องบทบาทและความสำคัญของ Metaverse ในอุตสาหกรรมการผลิต

e-thankyou

วันสุดท้ายกับการเสริมพลังการผลิตให้แรงไร้ขีดจำกัด!

Media Partner

ติดต่อเรา

สำหรับผู้ชมงาน

 กรุณาติดต่อศูนย์บริการ อาร์เอ็กซ์ เทรดเด็กซ์:

T. 02 686 7222

F. +66 2686 7266

E. contactcenter@rxtradex.com

สำหรับการสำรองพื้นที่

กรุณาติดต่อ

คุณ เปรมฤดี | T. 02 686 7320

E. manufacturing-expo@rxtradex.com

สำหรับสื่อพันธมิตร

กรุณาติดต่อ
คุณบุญจิระ พุทธิศรี | 
T. 02 686 7267

E. Boonchira.putt@rxtradex.com

หมายเหตุ

“Manufacturing Expo” เป็นงานสำหรับการเจรจาธุรกิจ ผู้เข้าชมงานต้องแต่งกายสุภาพ สวมกางเกงขายาว หรือกระโปรง และรองเท้าหุ้มส้นเท่านั้น ไม่อนุญาตเยาวชนอายุต่ำกว่า 15 ปีให้เข้าชมงาน ผู้จัดงานสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธให้ผู้หนึ่งผู้ใดเข้าชมงานได้ โดยไม่ต้องแจ้งเหตุผล