Manufacturing Expo Logo
21 - 24 มิถุนายน 2566

มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตและอุตสาหกรรมสนับสนุนที่ครบครันที่สุดในอาเซียน

เส้นทางสู่การค้นหาผู้จัดแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่จะมาจัดเสนอในงาน

บัตรเชิญชมงาน แมนูแฟกเจอริ่ง เอ็กซ์โป 2023

“แตกต่าง เติมเต็ม เติบโต”

อาร์เอ็กซ์ เทรดเด็กซ์ เชื่อว่าความหลากหลายและแตกต่างทางความคิด วัฒนธรรม และความเป็นปัจเจกบุคคล เป็นพลังอันทรงคุณค่าที่ช่วยขับเคลื่อนการเติบโต งานแสดงสินค้าของเราจึงถูกออกแบบให้เป็นพื้นที่เปิดกว้างให้ผู้ประกอบการ องค์กร และผู้คนจากหลากหลายพื้นเพ ได้เข้าถึงเนื้อหาที่เรานำเสนอได้อย่างเสมอภาค และมีโอกาสแสดงออกทางแนวคิดอันแตกต่างอย่างเท่าเทียม ผ่านกิจกรรมและสื่อต่างๆ ที่งานจัดไว้ให้ ซึ่งจะทำให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเอง ธุรกิจ อุตสาหกรรม และเศรษฐกิจของประเทศไปพร้อมกัน


ผู้จัดงานแมนูแฟกเจอริ่ง เอ็กซ์โป 2023

 

Automotive Cybersecurity หัวใจสำคัญของอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคต ตอบโจทย์การขับขี่ที่ปลอดภัยในทุกมิติ 

  • Automotive Cybersecurity ให้ความสำคัญกับการขับขี่ที่ปลอดภัยทั้งในแง่ของการคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวไม่ให้ถูกโจรกรรมจากการเชื่อมต่อ และการป้องกันไม่ให้ระบบรักษาความปลอดภัยของรถเข้าถึงและทำลายได้ง่าย 

  • อุตสาหกรรมยานยนต์มีห่วงโซ่อุปทานที่ซับซ้อนและหลากหลาย จึงต้องดำเนินการด้าน Automotive Cybersecurity ทั่วทั้งระบบ

รถยนต์แห่งอนาคตจะเชื่อมต่อ รวบรวม วิเคราะห์ และแบ่งปันข้อมูลจากผู้ขับขี่มากขึ้นกว่าที่เคย ซึ่งจะทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของผู้ขับขี่และการขับขี่ที่ปลอดภัย ด้วยเหตุนี้จึงจำเป็นจะต้องให้ความสำคัญกับเทคโนยีที่เกี่ยวข้องกับ Automotive Cybersecurity อย่างจริงจัง

Online Sourcing Portal

ค้นหาเครื่องจักรหรือเครื่องมือที่คุณต้องการได้ที่นี่ หากคุณพบสินค้าที่คุณสนใจและต้องการพูดคุยกับผู้จำหน่าย เพียงคลิกที่ปุ่ม “Inquiry” และให้ข้อมูลกับเราไว้ เราจะเชื่อมต่อคุณกับผู้จำหน่ายสินค้านั้น

แมนูแฟกเจอริ่ง เอ็กซ์โป ประกอบไปด้วยงานแสดงเทคโนโลยีเฉพาะทางห้างานดังนี้:

Co-located with:

eNewsletter #7

เตรียมเปิดเส้นทางสู่สุดยอดการผลิต กับ 8 งานแสดงในมหกรรมเดียว

e-Post Show

ขอบคุณที่ร่วมกันเสริมพลังการผลิตให้อุตสาหกรรมสนับสนุน!

Media Partners

ติดต่อเรา

สำหรับผู้ชมงาน

 กรุณาติดต่อศูนย์บริการ อาร์เอ็กซ์ เทรดเด็กซ์:

T. 02 686 7222

F. +66 2686 7266

E. contactcenter@rxtradex.com

สำหรับการสำรองพื้นที่

กรุณาติดต่อ

คุณ เปรมฤดี | T. 02 686 7320

E. manufacturing-expo@rxtradex.com

สำหรับสื่อพันธมิตร

กรุณาติดต่อ
คุณณิชาพร ศิริสหวัฒน์| 
T. 02 686 7220

E. Nichaporn.Sirisahawat@rxtradex.com

หมายเหตุ

“Manufacturing Expo” เป็นงานสำหรับการเจรจาธุรกิจ ผู้เข้าชมงานต้องแต่งกายสุภาพ สวมกางเกงขายาว หรือกระโปรง และรองเท้าหุ้มส้นเท่านั้น ไม่อนุญาตเยาวชนอายุต่ำกว่า 15 ปีให้เข้าชมงาน ผู้จัดงานสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธให้ผู้หนึ่งผู้ใดเข้าชมงานได้ โดยไม่ต้องแจ้งเหตุผล