Manufacturing Expo Logo
21 - 24 มิถุนายน 2566

ลงทะเบียนเข้าชมงานล่วงหน้า

แมนูแฟกเจอริ่ง เอ็กซ์โป ประกอบไปด้วยงานแสดงเทคโนโลยีเฉพาะทางห้างานดังนี้:

จัดร่วมกับ