Manufacturing Expo Logo
21 - 24 มิถุนายน 2566
เทคโนโลยี 3D Printer ถือเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยเปลี่ยนแปลงระบบการผลิตให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ช่วยประหยัดทั้งต้นทุนและเวลา ตอบโจทย์ในเรื่องของการขึ้นแบบ การสร้างผลิตภัณฑ์ โดยสามารถปรับเปลี่ยนดีไซน์ได้อย่างง่ายดายและมีประสิทธิภาพ

ครบทุกความต้องการด้านโซลูชั่นสามมิติกับนีโอเทค

บริษัท นีโอเทค จำกัด (Print3DD) เป็นผู้นำด้านการจำหน่ายและการให้บริการเครื่องพิมพ์สามมิติ, สแกนเนอร์สามมิติ และวัตถุดิบ สำหรับเครื่องพิมพ์สามมิติ พร้อมโปรแกรมบริหารจัดการ (3D Solution) ที่เสนอโซลูชั่นสามมิติทั้งเครื่องพิมพ์ เครื่องสแกน เครื่องเลเซอร์มาร์กกิ้ง เครื่องเลเซอร์คัตติ้งแบบครบวงจรและครอบคลุมในหลากหลายธุรกิจ

3D Printing เทคโนโลยีสมัยใหม่ครอบคลุมตอบโจทย์แก่อุตสาหกรรมการผลิต

ในระบบอุตสาหกรรม การผลิตถือเป็นส่วนที่สำคัญและต้องใส่ใจเป็นพิเศษ หากเรามองไปในอนาคต เรียกได้ว่าแทบจะทุกอุตสาหกรรมการผลิตเกือบทุกบริษัทจะใช้เครื่องพิมพ์สามมิติเพราะช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย จัดเป็นเครื่องมือสำคัญที่มีส่วนช่วยในการลดต้นทุนการผลิตอย่างมีประสิทธิผล สินค้าของนีโอเทคมีผู้ใช้ตั้งแต่ส่วนเริ่มต้นของกระบวนการผลิต ครอบคลุมไปถึงผู้ใช้ในการประกอบธุรกิจจึงทำให้ลูกค้ามีหลากหลาย แต่ลูกค้าหลักที่นำสินค้าหรือเครื่องพิมพ์สามมิติของบริษัทไปใช้งานจะเป็นอุตสาหกรรมการผลิตเป็นส่วนใหญ่ เช่น การสร้างแบรนด์ การสร้างอุปกรณ์ต้นแบบ การพิมพ์โมเดล สร้างชิ้นส่วนรถยนต์และรวมไปถึงผลิตรถยนต์ใช้งาน

งาน Manufacturing Expo ประตูสำคัญสู่การนำเสนอนวัตกรรมใหม่

เนื่องจากเครื่องพิมพ์สามมิติเป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่สำหรับคนไทย แต่มีการใช้งานจริงในแทบทุกอุตสาหกรรมการผลิต ดังนั้น นีโอเทคจึงมุ่งมั่นนำเครื่องพิมพ์ที่มีเทคโนโลยีล่าสุดและมีประสิทธิภาพสูงมาจัดแสดงในงาน “ออโตโมทีฟ แมนูเฟกเจอริ่ง” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงาน “แมนูเฟกเจอริ่ง เอ็กซ์โป” เพื่อช่วยติดปีกผู้ผลิตในอุตสาหกรรมยานยนต์ ให้พร้อมเร่งเครื่องสู่อนาคตอย่างมั่นใจ โดยจะจัดแสดงเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูงให้ผู้ประกอบการได้ชมเทคโนโลยีของบริษัทอย่างทั่วถึง รวมทั้งจัดแสดงผลงานที่ผลิตด้วยเครื่องจักรที่บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายให้ลูกค้าหลากหลายองค์กรได้ชมอย่างใกล้ชิด