Manufacturing Expo Logo
21 - 24 มิถุนายน 2566

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน ทีมงานแมนูเฟกเจอริ่ง เอ็กซ์โป นำโดยคุณอาจิณเวท ยศวิริยะพาณิชย์ Exhibition Director เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ "พลิกธุรกิจ SMEs ไทยสู่การผลิตสมัยใหม่ 4.0" จากความร่วมมือของภาครัฐ โดยกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน ทีมงานแมนูเฟกเจอริ่ง เอ็กซ์โป นำโดยคุณอาจิณเวท ยศวิริยะพาณิชย์ Exhibition Director เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ "พลิกธุรกิจ SMEs ไทยสู่การผลิตสมัยใหม่ 4.0" จากความร่วมมือของภาครัฐ โดยกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมมือกับสถาบันไทย-เยอรมัน ศูนย์ความเป็นเลิศด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติมหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่กระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มผลผลิตภาพกระบวนการผลิตผู้ประกอบการเอสเอ็มอี โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล หุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติผ่านการกระตุ้นภาคอุตสาหกรรม รวมถึงมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้มีทักษะที่จำเป็นในอุตสาหกรรม 4.0

นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ได้เน้นย้ำว่า “องค์กร SME ไทยจำเป็นต้องก้าวสู่ 4.0 โดยเร็ว เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ โดยยกให้เป็นความสำคัญระดับต้นของอุตสาหกรรม ซึ่งโครงการนี้มุ่งเน้นการสนับสนุน SME ด้านระบบหุ่นยนต์และระบบอัติโนมัติโดยตรง และคาดจะได้เห็นผลในปีนี้ ควบคู่กับการนำ best practice จากผู้ประกอบการที่สำเร็จมาพัฒนาต่อยอดและเป็นตัวอย่างให้ผู้ประกอบการอื่นๆนำไปปรับใช้ รวมถึงเป็นการผลักดันการพัฒนา System Integrator และ System Analyst ไทยอีกด้วย จึงขอเรียนเชิญผู้ประกอบการมาร่วมกัน transform ประเทศไทย ในโครงการและกิจกรรมที่กระทรวงและพันธิมิตร ได้จัดขึ้นเพื่อสนับสนุน ผู้ประกอบการ SME”

และเพื่อเป็นการต่อยอดความร่วมมือโครงการดังกล่าว งานแมนูเฟกเจอริ่ง เอ็กซ์โป โดยบริษัท RX Tradex (อาร์เอ็กซ์ เทรดเด็กซ์) ร่วมกับสถาบันไทย-เยอรมัน จะจัดการประชุมสัมมนา Robotics & Automation Symposium 2022 ในหัวข้อ “รวมพลังพลิกธุรกิจ SMEs ไทยสู่การผลิตสมัยใหม่ 4.0” ในวันที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 203 ชั้น 2 ไบเทค บางนา นอกจากนี้ จะมีกิจกรรมพิเศษ Robotics Cluster Pavilion SME 4.0 ซึ่งจัดแสดงนวัตกรรมตัวอย่าง และมอบคำแนะนำเกี่ยวกับการสนับสนุน SME ในการปรับตัวสู่อุตสาหกรรม 4.0 จากหน่วยงานต่างๆ ตลอดทั้งวันภายในงานอีกด้วย

ผู้สนใจเข้าร่วมฟัง Robotics & Automation Symposium 2022 สามารถลงทะเบียนได้ที่ Manufacturing Expo - Session Directory - 22 มิ.ย. (manufacturing-expo.com)