Manufacturing Expo Logo
19 - 22 มิถุนายน 2567

เมื่อวันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 ทางทีมงานบริษัท รี้ด เทรดเด็กซ์นำโดยคุณ อาจิณเวท

วงศ์ทอง Exhibition Director ได้เดินทางไปพบ นายสมพล ธนาดำรงศักดิ์ นายกสมาคม

สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ (TAPMA)

เมื่อวันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 ทางทีมงานบริษัท รี้ด เทรดเด็กซ์นำโดยคุณ อาจิณเวท วงศ์ทอง Exhibition Director ได้เดินทางไปพบ นายสมพล ธนาดำรงศักดิ์ นายกสมาคมสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ (TAPMA) เพื่อร่วมปรึกษาหารือเกี่ยวกับอุตสาหกรรมยานยนต์และเรื่องกิจกรรมภายในงาน ออโตโมทีฟ แมนูแฟกเจอริ่ง 2022 ซึ่งอยู่ภายใต้งาน แมนูเฟกเจอริ่ง เอ็กซ์โป 2022 เพื่อเสริมความมั่นใจและความพร้อมในการจัดงานที่จะเกิดขึ้น ระหว่างวันที่ 22 – 25 มิถุนายน นี้ ณ ไบเทค บางนา