Manufacturing Expo Logo
21 - 24 มิถุนายน 2566

เมื่อวันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2564 ทางคณะผู้บริหารบริษัท รี้ด เทรดเด็กซ์ได้เข้าพบและร่วมแสดงความขอบคุณ ดร. ชิต เหล่าวัฒนา เนื่องในวาระเกษียณอายุราชการ

เมื่อวันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2564 ทางคณะผู้บริหารบริษัท รี้ด เทรดเด็กซ์ได้เข้าพบและร่วมแสดงความขอบคุณ ดร. ชิต เหล่าวัฒนา เนื่องในวาระเกษียณอายุราชการ โดยทางทีมงานขอขอบพระคุณท่านที่เป็นผู้มีส่วนสำคัญที่ทุ่มเทอย่างเต็มที่เพื่อผลักดันให้ธุรกิจอุตสาหกรรมและโครงการ EEC ของประเทศไทยให้มีการพัฒนาแบบก้าวกระโดดจนได้เป็นศูนย์กลางที่จะนำทั้ง IIoT หุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติมาใช้ในการผลิตเพื่อทำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์การผลิตแห่งใหม่ของโลก นับว่าผลงานของท่านได้สร้างคุณูปการอันใหญ่หลวงแก่ภาคอุตสาหกรรมของประเทศ